Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin mahiyəti və əsas cəhətləri

Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin mahiyyətinin izah edilməsinə iki yanaşma mövcuddur.Bir qrup iqtisadçılar üçün kapitalın beynəlxalq hərəkəti istehsalın bir amilinin bir ölkədən digərinə hərəkətindən ibarətdir ki,bununda əsasında ölkələrdə tarixən yarnmış iqsadi,texnoloji və maliyyə ehtiyatlarının müxtəlif səviyyələrdə mövcud olmasıdır.

Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin mahiyəti və əsas cəhətləri Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 16 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 76
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 07.03.2021
Əlavə edilib: 17.05.2018
Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin mahiyəti və əsas cəhətləri PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 168 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 76
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 07.03.2021
Əlavə edilib: 17.05.2018