Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Dünya təsərüfatında inteqrasiya meyllərinin güclənməsi

Müasir dövrün ən mühüm əlaməti ,müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatlarının qarşılıqlı asılılığının güclənməsi,makro və mikro səviyyələrdə inteqrasiya proseslərinin inkişafı, sivilzasiyalı ölkələrin intensiv surətdə qapalı milli iqtisadiyyatdan açıq tipli iqtisadiyyata keçməsindən ibarətdir.

Dünya təsərüfatında inteqrasiya meyllərinin güclənməsi Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 16 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 48
Son yüklənmə tarixi: 29.11.2022
Əlavə edilib: 17.05.2018
Dünya təsərüfatında inteqrasiya meyllərinin güclənməsi PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 162 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 48
Son yüklənmə tarixi: 29.11.2022
Əlavə edilib: 17.05.2018