Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Marketinq - bazar fəaliyyətinin konsepsiyası

Bazar iqtisadiyatı şəraitində marketinq istehlak tələbinin formalaşmasında, istehsalın təmin olunmasında, mal satışının stimullaşdırılmasında, əhaliyə xidmət mədəniyyətiin yüksəldilməsində, alıcıların tələbatının tam və dolğun şəkildə ödənilməsində, satış fəaliyyətinin səmərəli təşkilində, bir sözlə bazar iqtisadiyyatının düzgün istiqamətdə formalaşmasında rolu əvəz edilməzdir.

Marketinq - bazar fəaliyyətinin konsepsiyası Word faylı
Səhifələr: 69 səhifə
Ölçüsü: 234 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 187
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 07.03.2021
Əlavə edilib: 01.05.2018
Marketinq - bazar fəaliyyətinin konsepsiyası PDF faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 192 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 187
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 07.03.2021
Əlavə edilib: 01.05.2018