Menu

Daxil olun Qeydiyyat

STATİSTİKA

1. Statistikanın vəzifələri, statistik işin təşkili, statistik müşahidə
2. Statistik verilənlərin qruplaşdırılması və svodkası, statistik cədvəllər
3. Mütləq və nisbi kəmiyyətlər
4. Orta kəmiyyətlər
5. Variasiya və onun göstəriciləri
6. Seçmə metodu, seçmə metodunun xətaları
7. Sosial-iqtisadi proseslərin qarşılıqlı əlaqələrinin statistik öyrənilməsi
8. Reqressiya-korrelyasiya analizi

STATİSTİKA Word faylı
Səhifələr: 36 səhifə
Ölçüsü: 110 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 93
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 03.12.2023
Əlavə edilib: 17.05.2018
STATİSTİKA PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 292 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 93
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 03.12.2023
Əlavə edilib: 17.05.2018