Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Vergi münasibətlərinin nəzəri əsasları

Məlum olduğu kimi bütün iqtisadi fəaliyyətlərin başlıca məqsədi və son nəticəsi gəlir əldə etməkdir. Hər bir şəxs, müəssisə, təşkilat, şirkət və s. iqtisadi sistem daxilində müəyyən münasibətlərə malikdir. Bu münasibətləri saxlamaq üçün hökmən gəlir və xərclərə malik olmaq lazımdır.

Vergi münasibətlərinin nəzəri əsasları Word faylı
Səhifələr: 53 səhifə
Ölçüsü: 126 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 62
Son yüklənmə tarixi: 25.07.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018
Vergi münasibətlərinin nəzəri əsasları PDF faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 154 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 62
Son yüklənmə tarixi: 25.07.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018