Menu

Daxil olun Qeydiyyat

DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN LAYİHƏSİNİN TƏRTİBİ

Dövlət büdcəsi maliyyə sisteminin əsas həlqəsidir. Büdcənin məzmunu, onun sosial - iqtisadi və siyasi əhəmiyyətli istehsal üsulunun xarakterindən, yerinə yetirdiyi vəzifələrdən asılıdır.

DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN LAYİHƏSİNİN TƏRTİBİ Word faylı
Səhifələr: 48 səhifə
Ölçüsü: 42 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 59
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 02.04.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018
DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN LAYİHƏSİNİN TƏRTİBİ PDF faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 35 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 59
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 02.04.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018