Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müasir şəraitdə Azərbaycanın neft strategiyası və onun inkişafı problemləri

Bu dövr XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 1871-ci ilə qədər olan bir dövrü əhatə edir. 1837-ci ildə Balaxanıda artıq ilk neftayırma zavodu tikilir. 1872-ci ildə, neft sənayesi üçün əlverişli şərait yarandığı bir dövrdə xarici neft inhisarları meydana göldi. Əsrin ortalaında artıq neftin mexaniki üsulla çıxarılmasına başlanır. 1844-1847-ci illərdə Xəzər dənizi sahilində Bibiheybətdə dünyada ilk dəfə olaraq mexaniki üsulla neft quyusu tikilir.

Müasir şəraitdə Azərbaycanın neft strategiyası və onun inkişafı problemləri Word faylı
Səhifələr: 15 səhifə
Ölçüsü: 35 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 40
Son yüklənmə tarixi: 29.01.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018
Müasir şəraitdə Azərbaycanın neft strategiyası və onun inkişafı problemləri PDF faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 232 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 40
Son yüklənmə tarixi: 29.01.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018