Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Milli ideologiyanın iqtisadi aspektləri

Sosialist iqtisadi sisteminin süqutu ilə əlaqədar olaraq, onunla bağlı olan ideoloji dəyərlərin dəyişməsi baş verdi. Bununla əlaqədar olaraq, yeni inkişaf yolunun seçimi qarşısında qalan dövlətlər inkişafın ümumi axırını və əsas aparıcı xəttini müəyyən edən - milli xüsusiyyətləri nəzərə alan, milli mənafelərdən çıxış edən, millətin iqtisadi və sosial inkişafını təmin edən, milli təhlükəsizliyə təminat verən iqtisadi, siyasi dövlətçilik sistemi formalaşdırılmasına və bunun üçün zəruri olan cəmiyyətdə insanları birləşdirməyi bacaran, onların hər birinin iradəsini ifadə edən və birgə səylərə, fəaliyyətə sövq edən, birləşdirici amil kimi milli birliyi təmin edən təfəkkür formasının - milli ideologiyanın formalaşdırılmasına ehtiyac hiss etdilər. İqtisadi-siyasi sistemin transformasiyası ictimai həyatın bütün səviyyələrində siyasi, iqtisadi, mənəvi-psixoloci keyfiyyət dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunan proseslər yaradır. Formalaşdırılacaq milli ideologiya təbii ki, bu dəyişiklikləri nəzərə almalı və onlara cavab verməlidir.

Milli ideologiyanın iqtisadi aspektləri Word faylı
Səhifələr: 27 səhifə
Ölçüsü: 57 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 73
Bu ay yüklənmə sayı: 12
Son yüklənmə tarixi: 30.03.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018
Milli ideologiyanın iqtisadi aspektləri PDF faylı
Səhifələr: 7 səhifə
Ölçüsü: 180 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 73
Bu ay yüklənmə sayı: 12
Son yüklənmə tarixi: 30.03.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018