Menu

Daxil olun Qeydiyyat

SAHİBKARLIĞ

Biznes-plan kifayət qədər geniş və tutumlu anlayışdır. Layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılması (TİƏ), investisiya layihəsi kimi terminlər ona çox yaxındır. Buna görə də biznes-plan anlayışının mənasını araşdırmamışdan əvvəl terminologiyadakı bir sıra fərqləri aşkarlamağa cəhd göstərək.

SAHİBKARLIĞ Word faylı
Səhifələr: 27 səhifə
Ölçüsü: 71 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 43
Son yüklənmə tarixi: 20.01.2020
Əlavə edilib: 02.05.2018
SAHİBKARLIĞ PDF faylı
Səhifələr: 6 səhifə
Ölçüsü: 210 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 43
Son yüklənmə tarixi: 20.01.2020
Əlavə edilib: 02.05.2018