Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Tropik qurşağın torpaqları

Dünyanın torpaq örtüyü.
Yer kürəsi torpaq örtüyünün ümumi qanunauyğunluqları.
Tropik qurşaqda torpaq əmələgəlmənin xüsusiyyətləri.
Tropiklərin kserofit meşələri və savanna torpaqları.
Tropik quşaqların yarımsəhra və səhra torpaqları.

Tropik qurşağın torpaqları Word faylı
Səhifələr: 18 səhifə
Ölçüsü: 37 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 123
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 25.01.2020
Əlavə edilib: 10.05.2018
Tropik qurşağın torpaqları PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 233 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 123
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 25.01.2020
Əlavə edilib: 10.05.2018