Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Torpaqların genezisi, təsnifatı, coğrafiyası və kənd təsərrüfatında istifadəsi

Torpaqəmələgətirən amillər və onların qarşılıqlı əlaqələri haqda Dokuçayev təlimi.
Torpaq əmələgəlmənin başlıca amili kimi yaşıl bitkilərin rolu.
Torpaqların təkamülü və torpaq zonaları haqqında Dokuçayev təlimi və onun Vilyams, Kossoviç, Hedroyts və s. tərəfindən inkişaf etdirilməsi.
Torpaqəmələgəlmə prosesinə insanın istehsalat fəaliyyətinin təsiri.
Təbiətdə torpaqların müxtəlifliyi və onların elmi təsnifatlarının əhəmiyyəti.
Torpaq təsnifatının əsas prinsipləri.
Torpaqların genetik bölünməsinin əsas taksonomiki vahidləri.
Torpaq örtüyünün coğrafi bölünməsi.
Torpaqların kompleksləri və uyğunlaşmaları haqda anlayış.
Təsnifat probleminin müasir vəziyyəti.

Torpaqların genezisi, təsnifatı, coğrafiyası və kənd təsərrüfatında istifadəsi Word faylı
Səhifələr: 21 səhifə
Ölçüsü: 77 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 77
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 03.06.2020
Əlavə edilib: 10.05.2018
Torpaqların genezisi, təsnifatı, coğrafiyası və kənd təsərrüfatında istifadəsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 179 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 77
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 03.06.2020
Əlavə edilib: 10.05.2018