Menu

Daxil olun Qeydiyyat

TƏRKİB VƏ XASSƏLƏRİNƏ GÖRƏ KOMPLEKS BİRLƏŞMƏLƏRİN TƏSNİFATI

• Kompleks birləşmələr • Kompleks birləşmələrin növləri • Kompleks birləşmələrin təsnifatı • Kompleks birləşmələrin izomerliyi

TƏRKİB VƏ XASSƏLƏRİNƏ GÖRƏ KOMPLEKS BİRLƏŞMƏLƏRİN TƏSNİFATI Word faylı
Səhifələr: 6 səhifə
Ölçüsü: 75 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 88
Son yüklənmə tarixi: 29.06.2020
Əlavə edilib: 06.07.2018
TƏRKİB VƏ XASSƏLƏRİNƏ GÖRƏ KOMPLEKS BİRLƏŞMƏLƏRİN TƏSNİFATI PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 400 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 88
Son yüklənmə tarixi: 29.06.2020
Əlavə edilib: 06.07.2018