Menu

Daxil olun Qeydiyyat

TORPAQ GÖBƏLƏKLƏRİ

Miksomisetlər və ya selikli göbələklər şöbəsi.
Əsil göbələklər şöbəsi.
Ziqomisetlər sinfinin torpaqda yayılmış nümayəndələri.
Askomisetlər sinfi.
Çılpaq kisəlilər yarımsinfi, maya göbələkləri.
Mayayabənzər və ya sporsuz göbələklər.
Bazidomisetlər sinfi.
Deyteromisetlər və ya natamam göbələklər sinfi.
Yırtıcı göbələklər və bakteriyalar.

TORPAQ  GÖBƏLƏKLƏRİ Word faylı
Səhifələr: 18 səhifə
Ölçüsü: 228 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 136
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 10.01.2021
Əlavə edilib: 15.05.2018
TORPAQ  GÖBƏLƏKLƏRİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 190 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 136
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 10.01.2021
Əlavə edilib: 15.05.2018