Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Atom molekul təliminin əsas müddəaları

Atom molekul təlimi müasir təbiətşünaslığın əsasını təşkil edir. Atom haqqında irəli sürülən ilk təsəvvürlərə bizim eramızdan 1000 il əvvəl Misir, Hindistan və başqa şərq filosoflarının fəlsəfi fikirlərində rast gəlinir

Atom molekul təliminin əsas müddəaları Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 15 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 58
Son yüklənmə tarixi: 28.05.2020
Əlavə edilib: 26.06.2018
Atom molekul təliminin əsas müddəaları PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 122 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 58
Son yüklənmə tarixi: 28.05.2020
Əlavə edilib: 26.06.2018