Menu

Daxil olun Qeydiyyat

SPİRTLƏR, ƏSAS NÜMAYƏNDƏLƏRİ, ALINMASI, XASSƏLƏRİ,

Çoxatomlu spirtlər. Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, spirtlərin atomluğu molekuldakı hidroksil qruplarının sayı ilə müəyyən olunur. Çoxatomlu spirtlər dedikdə molekulunda iki və daha çox hidroksil qrupu olan spirtlər nəzərdə tutulur.

SPİRTLƏR, ƏSAS NÜMAYƏNDƏLƏRİ, ALINMASI, XASSƏLƏRİ, Word faylı
Səhifələr: 6 səhifə
Ölçüsü: 281 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 454
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 23.11.2020
Əlavə edilib: 26.06.2018
SPİRTLƏR, ƏSAS NÜMAYƏNDƏLƏRİ, ALINMASI, XASSƏLƏRİ, PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 347 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 454
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 23.11.2020
Əlavə edilib: 26.06.2018