Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Torpaqşünaslıq

1. İlkin minerallar.
2. Törəmə minerallar.
3. Torpaqəmələgəlmənin mərhələləri.
4. Torpaqəmələgəlmənin energetikası.
5. Torpağın yaranması və təkamülü.
6. Torpaqda istiliyin mənbəyi.
7. Torpağın istilik xassələri.
8. Torpağın istilik rejimi.
9. Şorəkət torpaqlar,onların profilinin quruluşu.
10. Şorəkət torpaqların genezisi.

Torpaqşünaslıq Word faylı
Səhifələr: 44 səhifə
Ölçüsü: 77 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 685
Son yüklənmə tarixi: 28.05.2020
Əlavə edilib: 25.07.2018
Torpaqşünaslıq PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 185 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 685
Son yüklənmə tarixi: 28.05.2020
Əlavə edilib: 25.07.2018