Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Fizikol kimya

1. Hess qanunu , çıxan nəticələri .
2. Elektrod potensialı,yaranması,Nernst tənliyi.
3. Bərk maddə-məhlul sərhəddində adsorbsiya.
4. Kalloid sistemlərdə xarici amillərin təsirindən kooqulyasıyası.
5. Özbaşına gedən proseslərin istiqamətinin son həddi.

Fizikol kimya Word faylı
Səhifələr: 14 səhifə
Ölçüsü: 174 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1123
Bu ay yüklənmə sayı: 49
Son yüklənmə tarixi: 18.01.2020
Əlavə edilib: 25.07.2018
Fizikol kimya PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 262 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1123
Bu ay yüklənmə sayı: 49
Son yüklənmə tarixi: 18.01.2020
Əlavə edilib: 25.07.2018