Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Sərbəst işlər

1. Bakteriyaların təbiətdə rolu
2. Tsiklosporlular sinfi
3. Nemalionlar sırası
4. Göbələklər aləmi
5. Saproleqniya sırası
6. Marattilər sırası
7. İtburnukimilər yarımfəsiləsi
8. Söyüdçiçəklilər fəsiləsi
9. Paxlalılar sırası
10. Cığçiçəklilər fəsiləsi

Sərbəst işlər Word faylı
Səhifələr: 47 səhifə
Ölçüsü: 79 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1002
Bu ay yüklənmə sayı: 18
Son yüklənmə tarixi: 13.06.2019
Əlavə edilib: 25.07.2018
Sərbəst işlər PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 247 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1002
Bu ay yüklənmə sayı: 18
Son yüklənmə tarixi: 13.06.2019
Əlavə edilib: 25.07.2018