Menu

Daxil olun Qeydiyyat

BİOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ TİBBİ-GİGİYENİK BİLİKLƏRİN VERİLMƏSİ TEXNOLOGİYASI

Məqalə ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisində tibbi-gigiyenik biliklərin müasir texnologiyaların tətbiqi ilə verilməsi probleminə həsr olunub. Burada tibbi-gigiyenik biliklərin verilməsi zərurəti araşdırılır, fənnin məzmunu ilə tibbi-gigiyenik biliklər əlaqələndirilir. Fəal təlim metodlarından qərarlar ağacı, klaster, BİBÖ kimi şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafını təmin edən metodlarin üstünlükləri araşdırılır. Onların tətbiqinə dair misallar verilir. Göstərilir ki, fəal-təlim metodları ilə tibbi-gigiyenik biliklərin verilməsi şagirdləri fəallaşdırır, onların məntiqi və yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirir.

BİOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ TİBBİ-GİGİYENİK BİLİKLƏRİN VERİLMƏSİ TEXNOLOGİYASI Word faylı
Səhifələr: 7 səhifə
Ölçüsü: 59 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 225
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 15.04.2021
Əlavə edilib: 13.01.2019
BİOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ TİBBİ-GİGİYENİK BİLİKLƏRİN VERİLMƏSİ TEXNOLOGİYASI PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 217 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 225
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 15.04.2021
Əlavə edilib: 13.01.2019

Referatı göndərən

Nazənin Əsgərli (Heydərli)
Nazənin Əsgərli (Heydərli)
Salyan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi

2009-2013-cü illərdə GəncəDövlət Universitetinin Biologiya-Kimya fakültəsini, 2013-2016-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Magistratura və doktorantura fakültəsini bitirmişəm. 2013-2018-ci illərdə Oğuz rayonunun Qarabulaq kəndirndə Biologiya müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişəm.