Menu

Daxil olun Qeydiyyat

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASI - 80

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası (MEK) 80 illik fəaliyyəti dövründə ölkəmizin ən iri kitabxana-informasiya müəssisələrindən birinə çevrilərək elmimizin inkişafında, elmi kadrlarımızın yetişdirilməsində əvəzsiz rol oynamışdır. AMEA-nın əsas struktur vahidlərindən olan Mərkəzi Elmi Kitabxana EA sistemində və digər elmi müəssisələrdə aparılan elmi tədqiqatların analitik-informasiya təminatı, kitabxanaşünaslıq...

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASI - 80 Word faylı
Səhifələr: 19 səhifə
Ölçüsü: 42 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 163
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 12.04.2021
Əlavə edilib: 03.05.2018
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASI - 80 PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 37 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 163
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 12.04.2021
Əlavə edilib: 03.05.2018