Menu

Daxil olun Qeydiyyat

AMEA MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASINDA ƏDƏBİYYATIN KOMPLEKTLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası Azərbaycanın ilk böyük elmi və mədəni-maarif müəssisələrindən biridir. Artıq 1934-cü ilin I yarısından Mərkəzi Kitabxananın fondunda 59500 nüsxə, 1936-cı ildə 175 000 nüsxə kitab var idi.

AMEA MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASINDA ƏDƏBİYYATIN KOMPLEKTLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ Word faylı
Səhifələr: 9 səhifə
Ölçüsü: 32 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 121
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 11.04.2021
Əlavə edilib: 03.05.2018
AMEA MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASINDA ƏDƏBİYYATIN KOMPLEKTLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 37 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 121
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 11.04.2021
Əlavə edilib: 03.05.2018