Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNDƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ KİTABXANA...

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasında kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi 2003-ci ildən fəaliyyət göstərir. Son 2 il ərzində şöbə fəaliyyətini yetərincə tənzimləmiş və bir sıra nailiyyətlər əldə etmişdir.

İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNDƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ KİTABXANA... Word faylı
Səhifələr: 8 səhifə
Ölçüsü: 32 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 175
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 14.04.2021
Əlavə edilib: 04.05.2018
İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNDƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ KİTABXANA... PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 36 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 175
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 14.04.2021
Əlavə edilib: 04.05.2018