Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Təkrar istehsal

Milli məhsulun təkrar istehsalı,tipləri və meyarı. UMM istehsalı və milli hesablar sistemi. Müasir dövrdə reallaşdırma nəzəriyyəsi Milli sərvətin mahiyyəti və strukturu. Az. igtisadiyyatının sabit artımının təmin olunması.

Təkrar istehsal Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 17 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1120
Bu ay yüklənmə sayı: 96
Son yüklənmə tarixi: 18.06.2019
Əlavə edilib: 11.05.2018
Təkrar istehsal PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 136 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1120
Bu ay yüklənmə sayı: 96
Son yüklənmə tarixi: 18.06.2019
Əlavə edilib: 11.05.2018