Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti və onun xüsusiyyətləri

1. Auditor nəzarətinin mahiyyəti
2. Auditorlar palatası və onun vəzifələri
3. Аuditin аpаrılmа teхnikаsı
4. Аuditin təşkili хüsusiyyətləri
5. Аudit nəzаrətində müəssisənin mаliyyə fəаliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi metodikаsının təkmilləşdirilməsi

Qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti və onun xüsusiyyətləri Word faylı
Səhifələr: 31 səhifə
Ölçüsü: 120 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 654
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 10.08.2022
Əlavə edilib: 01.08.2018
Qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti və onun xüsusiyyətləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 134 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 654
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 10.08.2022
Əlavə edilib: 01.08.2018