Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müəssisələrin investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi

Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti, funksiyaları və idarə olunma mexanizmi
Müəssisə maliyyəsinin təşkilinin nəzəri əsasları
Müəssisədə investisiya qoyuluşlarının sosial-iqtisadi məzmunu və maliyyələşmə mənbələrinin tənzimlənməsi

Müəssisələrin investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi Word faylı
Səhifələr: 27 səhifə
Ölçüsü: 60 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 196
Son yüklənmə tarixi: 13.07.2022
Əlavə edilib: 01.08.2018
Müəssisələrin investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 156 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 196
Son yüklənmə tarixi: 13.07.2022
Əlavə edilib: 01.08.2018