Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İnvestisiya qoyuluşunun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

Investisiya qoyuluşları auditinin məq¬¬¬səd və vəzi¬fə-ləri
Investisiya qoyuluşlarının normativ hüquqi bazası
Investisiya qoyuluşları auditinin məlumat mənbələri və aparılması metodikası
Investisiya qoyuluşları üzrə audit-yoхlama nəticələrinin yekunlaşdırılması

İnvestisiya qoyuluşunun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi Word faylı
Səhifələr: 36 səhifə
Ölçüsü: 101 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 657
Son yüklənmə tarixi: 23.07.2022
Əlavə edilib: 01.08.2018
İnvestisiya qoyuluşunun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 200 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 657
Son yüklənmə tarixi: 23.07.2022
Əlavə edilib: 01.08.2018