Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Makroiqtisadi sistemlərin optimal idarəedilməsində əks əlaqə mexanizminin tətbiqi

İqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi məsələsinin qoyuluşu əks əlaqə prinsipinə əsaslanır.Əks əlaqənin iatisadi mexanizmini açıqlayaq.Əks əlaqə idarə olunan obyektin real vəziyyəti haqqında idarəedici sistemə informasiya ötürmək baxımından idarəetmənin substratını təşkil edir.İdarəetmə sistemlərində bir elementin çıxışı ilə digər elementin girişi arasında təsirin ötürücüsü olan birbaşa əlaqədən fərqli olaraq eyni bir elementin çıxışı və girişi arasında təsirin ötürücüsü hesab edilən əks əlaqə müsbət və mənfi təbiətli ola bilər.Müsbət əks əlaqə əks əlaqə zənciri vasitəsi ilə elementin giriş kanalına qayıdaraq,ona əsas təsir faktoru ilə eyni istiqamətdə təsir göstərməyə başlayır.

Makroiqtisadi sistemlərin optimal idarəedilməsində əks əlaqə mexanizminin tətbiqi Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 17 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 118
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 22.09.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
Makroiqtisadi sistemlərin optimal idarəedilməsində əks əlaqə mexanizminin tətbiqi PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 122 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 118
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 22.09.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018