Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Auditin mahiyyəti,zəruriliyi və qarşısında qoyulan tələblər.

1.Audit və auditor fəaliyəti haqqında anlayış və onların mahiyyəti. 2.Auditin məqsədi və bazar iqtisadiyyatı şəraitində onun qarşısında duran vəzifələr. 3.Mühasibat hesabatının auditinin həcmi və auditor yoxlamalarının mərhələləri. 4.Auditin növləri və onların xarakteristikası. a)məcburi və təşəbbüslə (könüllü)audit. b)daxili və kənar audit. c)təsərrüfat fəalyyətinin və uyğunluq auditi. ç)maliyyə hesabatının auditi və xüsusi audit. d)əməliyyat auditi. e)dövlət orqanlarının tapşırığı ilə məcburi (icbari) audit. 5.Audit xidməti ilə yanaşı göstərilən xidmətlər. 6.Auditin təsnıfat meyarları,audit və təftiş,onların oxşar və fərqli cəhətləri.

Auditin mahiyyəti,zəruriliyi və qarşısında qoyulan tələblər. Word faylı
Səhifələr: 20 səhifə
Ölçüsü: 34 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 129
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 01.03.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018
Auditin mahiyyəti,zəruriliyi və qarşısında qoyulan tələblər. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 136 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 129
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 01.03.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018
  • Göndərən: Gulnara Quluzadə AKU
  • Əlavə edilib: 25.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 01.03.2021
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 129
  • Word: 20 səhifə
  • Word Ölçüsü: 34 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 136 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Mühasibat