Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Auditin yaranması və təşəkkül tapması.

1.Auditin meydana gəlməsinin zəruriliyi. 2.Auditin meydana gəlməsi və inkişafı. 3.Azərbaycanda auditin yaranması və onun inkişafının müasir vəziyyəti

Auditin yaranması və təşəkkül tapması. Word faylı
Səhifələr: 9 səhifə
Ölçüsü: 23 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 42
Son yüklənmə tarixi: 31.10.2019
Əlavə edilib: 25.06.2018
Auditin yaranması və təşəkkül tapması. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 137 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 42
Son yüklənmə tarixi: 31.10.2019
Əlavə edilib: 25.06.2018