Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsinin hüquqi əsasları.

1.Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsi. 2.Auditə dair qanunvericilik aktları. 3.Auditdə sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas hüquqi formaları. 4.Audit sistemində atestasiya aparılması və lisenziya verilməsi. 5.Auditorların peşə etikası məcəlləsi. 6.Auditin keyfiyyətinə nəzarət. 7.Auditor fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi.

Auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsinin hüquqi əsasları. Word faylı
Səhifələr: 19 səhifə
Ölçüsü: 35 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 120
Son yüklənmə tarixi: 28.02.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018
Auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsinin hüquqi əsasları. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 131 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 120
Son yüklənmə tarixi: 28.02.2021
Əlavə edilib: 25.06.2018
  • Göndərən: Gulnara Quluzadə AKU
  • Əlavə edilib: 25.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 28.02.2021
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 120
  • Word: 19 səhifə
  • Word Ölçüsü: 35 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 131 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Mühasibat