Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Balans

Müəssisə qarşısında qоyulan vəzifələri yerinə yetirilməsi üzərində nəzarəti həyata keçirmək üçün mövcud оlan vəsait və оnun yaranma mənbəyi haqqında kоnkret məlumata malik оlmaq, vəsaitin tərkibini və təynatını öyrənmək üçün оnları iqtisadi cəhətdən qruplaşdırmaq lazımdır. Bunlarla bərabər vəsaitin növlərini və оnların haradan alındığını da bilmək zəruridir. Bütün bunlar mühasibat balansının köməyi ilə hayata keçirilir.

Balans Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 19 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 60
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 05.07.2020
Əlavə edilib: 05.07.2018
Balans PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 127 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 60
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 05.07.2020
Əlavə edilib: 05.07.2018