Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Əmək və əmək haqqı ödəmələri üzrə təsərrüfat əməliyyatların auditi

1. Əmək haqqı və əmək ödəmələri üzrə əməliyyatlar auditinin məqsəd və vəzifələri
2. Əmək haqqı və əmək ödəmələrinin nоrmativ hüquqi bazası
3. Əmək haqqı və əmək ödəmələri üzrə əməliyyatların auditinin məlumat mənbələri və metodikası
4. Əmək haqqı və əmək ödəmələri üzrə əməliyyatların audit-yохlama nəticələrinin yеkunlaşdırılması

Əmək və əmək haqqı ödəmələri üzrə təsərrüfat əməliyyatların auditi Word faylı
Səhifələr: 33 səhifə
Ölçüsü: 127 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 174
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 20.04.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018
Əmək və əmək haqqı ödəmələri üzrə təsərrüfat əməliyyatların auditi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 204 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 174
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 20.04.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018