Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Heyvandarlıqda məsrəflərin, məhsul çıxışının uçotu və

1. Heyvandarlıqda məsrəflərin uçot obyektləri və xərc maddələri
2. Heyvandarlıqda ilkin uçotun təşkili
3. Heyvandarlıqda məsrəflərin və məhsul çıxışının sintetik və analitik uçotu
4. Heyvandarlıq məhsullarının maya dəyərinin hesablanması

Heyvandarlıqda məsrəflərin, məhsul çıxışının uçotu və Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 65 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 140
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 20.01.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018
Heyvandarlıqda məsrəflərin, məhsul çıxışının uçotu və PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 181 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 140
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 20.01.2021
Əlavə edilib: 01.08.2018