Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Mənfəət və zərər haqqında hesabat və onun müfəssəl təqdimatı

1. Mühasibat (maliyyə) hesabatı haqqında anlayış, onun tərkibi və vəzifələri
2. İstehsal xərcləri və mənfəət
3. Mənfəət və zərərin uçotu

Mənfəət və zərər haqqında hesabat və onun müfəssəl təqdimatı Word faylı
Səhifələr: 25 səhifə
Ölçüsü: 106 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 135
Son yüklənmə tarixi: 18.07.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018
Mənfəət və zərər haqqında hesabat və onun müfəssəl təqdimatı PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 213 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 135
Son yüklənmə tarixi: 18.07.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018