Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar üzrə audit

1. Pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların normativ hüquqi bazası.
2. Pul vəsaitləri əməliyyatları auditinin ümumi prinsipləri.
3. Nağd pul əməliyyatları auditinin mеtodikası.
4. Qеyri-nağd pul əməliyyatları auditinin mеtodikası.
5. Pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların audit nəticələrinin yеkunlaşdırılması.

Pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar üzrə audit Word faylı
Səhifələr: 30 səhifə
Ölçüsü: 144 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 167
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 03.07.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018
Pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar üzrə audit PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 182 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 167
Bu ay yüklənmə sayı: 8
Son yüklənmə tarixi: 03.07.2020
Əlavə edilib: 01.08.2018