Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Proqram təminatında xərclərin uçotunun təşkili

1. İstehsal məsrəfləri və maya dəyəri haqqında anlayış, onların uçotu qarşısında duran vəzifələr
2. İstehsala məsrəflərin proqram sistemində təşkili

Proqram təminatında xərclərin uçotunun təşkili Word faylı
Səhifələr: 27 səhifə
Ölçüsü: 60 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 66
Son yüklənmə tarixi: 29.06.2020
Əlavə edilib: 02.08.2018
Proqram təminatında xərclərin uçotunun təşkili PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 124 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 66
Son yüklənmə tarixi: 29.06.2020
Əlavə edilib: 02.08.2018
  • Göndərən: Proqram təminatında xərclərin uçotunun təşkili
  • Əlavə edilib: 02.08.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 29.06.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 66
  • Word: 27 səhifə
  • Word Ölçüsü: 60 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 124 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Mühasibat