Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azqiymətli və tezköhnələn əşyalarıb uçotunun xüsusiyyətləri

Azqiymətli və tez köhnələn əşyalar müəssisədə istifadə edilən maddi qiymətlilərin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir. Onların uçotu prinsiplərini və vəzifələrini başa düşmək üçün hər şeydən əvvəl, həmin əşyaların istifadə olunması xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq, həmçinin onların təsnifatına baxmaq lazımdır. Azqiymətli və tez köhnələn əşyalar əsas vəsaitlər kimi, istismar prosesində öz natural formalarını dəyişmir və tədricən köhnəlir.

Azqiymətli və tezköhnələn əşyalarıb uçotunun xüsusiyyətləri Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 21 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 193
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 09.04.2021
Əlavə edilib: 16.05.2018
Azqiymətli və tezköhnələn əşyalarıb uçotunun xüsusiyyətləri PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 120 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 193
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 09.04.2021
Əlavə edilib: 16.05.2018