Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Mənfəət və zərərin uçotu

Sənaye müəssisələrində mənfəət əsas etibarı ilə məhsulların satışı prosesində və məhsulların satışından olan pul vəsaiti və həmin satılan məhsulların tam faktiki maya dəyəri və əlavə dəyər vergisi və aksizlərin məbləği arasındakı fərq kimi yaranır. Beləliklə, müəssisənin təsərrüfat hesablı fəaliyyətinin əsasını mənfəət təşkil edir. О, iki mühüm funksiyanı yerinə yetirir:

Mənfəət və zərərin uçotu Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 21 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 229
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 01.03.2021
Əlavə edilib: 16.05.2018
Mənfəət və zərərin uçotu PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 115 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 229
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 01.03.2021
Əlavə edilib: 16.05.2018