Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Əsas vəsaitlər

1. Əsas vəsaitlərin, mahiyyəti, tərkibi və təsnifləşdirilməsi
2. Əsas vəsaitlərin daxil olmasının uçotu
3. Əsas vəsaitlərin xaric olmasının uçotu
4. Əsas vəsaitlərin təmirinin uçotu
5. Əsas vəsaitlərin amortizasiyasının uçotu
6. İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin uçotu

Əsas vəsaitlər Word faylı
Səhifələr: 13 səhifə
Ölçüsü: 47 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 99
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 05.05.2020
Əlavə edilib: 16.05.2018
Əsas vəsaitlər PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 203 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 99
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 05.05.2020
Əlavə edilib: 16.05.2018