Menu

Daxil olun Qeydiyyat

MÜƏSSISƏNIN MALIYYƏ GÖSTƏRICILƏR VƏ NƏTICƏLƏRI

İqtisadi təhlilin metodunun başlıca xarakterik xüsusiyyəti təhlilin predmetinin, onun obyektlərinin öyrənilməsi üsullarının məcmu ilə xarakterizə olunur. Bütün elmlərdə olduğu kimi iqtisadi təhlil elminin də əsas metodu dialektik materialist metoddur. Dialektikaya əsaslanan iqtisadi təhlilin başlıca prinsipi proses və hadisələrin, təhlil və sintezin, deduksiya və induksiyanın vəhdətliyi şəraitində öyrənilməsini təbb edir.

MÜƏSSISƏNIN MALIYYƏ GÖSTƏRICILƏR VƏ NƏTICƏLƏRI Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 102 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 81
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.03.2021
Əlavə edilib: 01.05.2018
MÜƏSSISƏNIN MALIYYƏ GÖSTƏRICILƏR VƏ NƏTICƏLƏRI PDF faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 136 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 81
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.03.2021
Əlavə edilib: 01.05.2018