Menu

Daxil olun Qeydiyyat

ƏMƏYIN VƏ ONUN ÖDƏNILMƏSININ UÇOTU

Əməyin təşkili və ödənilməsi sistemi
Əməyin ödənilməsi üzrə sənədlər
Əməyin ödənilməsinin forma və sistemləri
Müxtəlif iş rejimlərində əməyin ödənilməsi
Məzuniyyətlərin ödənilməsi
Əmək haqqından tutulmalar

ƏMƏYIN VƏ ONUN ÖDƏNILMƏSININ UÇOTU Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 54 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 40
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 14.11.2019
Əlavə edilib: 21.05.2018
ƏMƏYIN VƏ ONUN ÖDƏNILMƏSININ UÇOTU PDF faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 166 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 40
Bu ay yüklənmə sayı: 4
Son yüklənmə tarixi: 14.11.2019
Əlavə edilib: 21.05.2018