Menu

Daxil olun Qeydiyyat

SAHİBKARLIĞIN VƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA YARDIM FONDU

Bu vəsait 1996-cı ildən Azərbaycanda aparılması elan edilmiş (lakin bir sıra səbəblər üzündən Azərbaycan məkanında uyğunlaşmayıb) beynəlxalq mühasibat uçotu sistemində özəl müəssisələrin sahibləri, müdirləri və mühasiblərinə düzgün istiqamət almağa yardım məqsədi daşıyır.

SAHİBKARLIĞIN VƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA YARDIM FONDU Word faylı
Səhifələr: 16 səhifə
Ölçüsü: 59 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 74
Son yüklənmə tarixi: 26.02.2021
Əlavə edilib: 02.05.2018
SAHİBKARLIĞIN VƏ BAZAR İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINA YARDIM FONDU PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 142 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 74
Son yüklənmə tarixi: 26.02.2021
Əlavə edilib: 02.05.2018