Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Məhsuldarlığı 200 m3/saat olan ilk emal sxeminin texnoloji hesabı

Buxar qazanlarının tipindən və gücündən asılı olaraq,onlara verilən texniki suyun keyfiyyəti müxtəlif olur. Belə keyfiyyətli suyu almaqdan ötrü su əvvəlcə ilk emal prosesindən keçir və sonradan fiziki-kimyəvi üsallardan birini tətbiq etməklə emal edilir.İstilik energetik qurğularında eyni zamanda çoxlu buxar və kondensat itkiləri olur. Bu itkiləri bərpa etmək məqsədi ilə əlavə su hazırlanır.

Məhsuldarlığı 200 m3/saat  olan ilk emal sxeminin texnoloji hesabı Word faylı
Səhifələr: 15 səhifə
Ölçüsü: 81 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 115
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.12.2022
Əlavə edilib: 08.10.2018
Məhsuldarlığı 200 m3/saat  olan ilk emal sxeminin texnoloji hesabı PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 331 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 115
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.12.2022
Əlavə edilib: 08.10.2018

Referatı göndərən