Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Yeni Nəsil Şəbəkəsi daxilində İntellektual xidmətlərin təşkili

Yeni Nəsil Şəbəkəsi daxilində İntellektual xidmətlərin təşkili Həcm - 21 səh MÜNDƏRİCAT GİRİŞ................................................................................................................ səh 3 FƏSİL I. NGN şəbəkəsinin strukturu........................................................... səh 4 1.1. NGN şəbəkəsinin strukturu və elementləri......................................... səh 4 1.2. NGN şəbəkəsinin Softswitch proqram kommutatoru........................ səh 6 1.3. NGN şəbəkəsinin protokolları ............................................................. səh 9 FƏSİL II. NGN şəbəkəsində intellektual xidmətlərin təşkili....................... səh 10 2.1. İntellektual Şəbəkələr........................................................................... səh 10 2.2. NGN şəbəkəsində əlavə intellektual xidmət serverlərinin tətbiqi..... səh 13 FƏSİL III. NGN şəbəkələrinin layihələndirilməsi........................................ səh 15 3.1. NGN şəbəkəsinin layihələndirilməsinin həyata keçirilməsi............. səh 15 3.2. NGN şəbəkəsində verilmiş parametrlərə uyğun Qoşulma şlüzünün hesabatı............................................................................................................ səh 16 3.2.1. Şlüzlərin əsas paremetrlərinin hesabatı......................... səh 17 NƏTİCƏ........................................................................................................... səh 20 ƏDƏBİYYAT................................................................................................... səh 21

Yeni Nəsil Şəbəkəsi daxilində İntellektual xidmətlərin təşkili Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 1.02 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 695
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 04.12.2022
Əlavə edilib: 10.04.2019
Yeni Nəsil Şəbəkəsi daxilində İntellektual xidmətlərin təşkili PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 338 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 695
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 04.12.2022
Əlavə edilib: 10.04.2019

Referatı göndərən