Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Neftlə birlikdə çıxan lay suyunda radionuklidlərin təyini və sorbsiyası

Xam neftlə birlikdə çıxan lay suyunda olan radionuklidlərin qatılığı çox az (10-15 ~ 10-12 q/l intervalında) olması səbəbindən qamma-spektrometrik üsulla onları birbaşa təyin etmək olmur. Bu səbəbdən lay suyunda radionuklidləri qatılaşdırmaq üçün selektiv sorbent sintez edilmiş və bu sorbentin yüksək sorbsiya göstəricilərinə malik olaması göstərilmişdir. Bu sorbent vasitəsilə lay suyunda 226Ra ionunun 10-15 q/l qatılığını təyin etmək münkün olmuşdur.

Neftlə birlikdə çıxan lay suyunda radionuklidlərin təyini və sorbsiyası Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 467 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 76
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 03.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
Neftlə birlikdə çıxan lay suyunda radionuklidlərin təyini və sorbsiyası PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 133 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 76
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 03.07.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018