Menu

Daxil olun Qeydiyyat

BAKI ŞƏHƏRİNDƏ AVTOBUS SƏRNİŞİN DAŞIMALARININ TƏŞKİLİNDƏ MÜASİR ÜSULLARIN TƏTBİQİ

Mövzunun aktuallığı
Tədqiqatın məqsədi
Tədqiqatın predmeti və obyekti
Tədqiqatın elmi yeniliyi
Tədqiqatın təcrübi əhəmiyyəti
İşin strukturu və həcmi

BAKI ŞƏHƏRİNDƏ AVTOBUS SƏRNİŞİN DAŞIMALARININ TƏŞKİLİNDƏ MÜASİR ÜSULLARIN TƏTBİQİ Word faylı
Səhifələr: 10 səhifə
Ölçüsü: 52 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 56
Son yüklənmə tarixi: 20.07.2020
Əlavə edilib: 05.06.2018
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ AVTOBUS SƏRNİŞİN DAŞIMALARININ TƏŞKİLİNDƏ MÜASİR ÜSULLARIN TƏTBİQİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 139 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 56
Son yüklənmə tarixi: 20.07.2020
Əlavə edilib: 05.06.2018
  • Göndərən: Çingiz Həşim oğlu Rəhimov
  • Əlavə edilib: 05.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 20.07.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 56
  • Word: 10 səhifə
  • Word Ölçüsü: 52 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 139 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Nəqliyyat