Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Maliyyə risklərinin sığortası, onun qaydalarının xüsusiyyətləri, keçirilmə şəraiti və sığorta risklərinin siyahısı.

Sahibkarlıq fəaliyyəti və sığorta bazarı təsərrüfatda bir-birillə qarşılıqlı əlaqədə olan anlayışdır. Sahibkarlıq fəaliyyəti riskləri müvafiq idarəedilmə mexanizminin zəruriliyini şərtləndirir və buradan önəmli yerlərdən birini sığorta vasitəsilə idarəetmə tutur. Bu baxımdan azad bazar şəraitində kommersiya risklərinin, hüquq risklərinin sığortası böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Maliyyə risklərinin sığortası, onun qaydalarının xüsusiyyətləri, keçirilmə şəraiti və sığorta risklərinin siyahısı. Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 19 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 163
Son yüklənmə tarixi: 27.08.2021
Əlavə edilib: 23.07.2018
Maliyyə risklərinin sığortası, onun qaydalarının xüsusiyyətləri, keçirilmə şəraiti və sığorta risklərinin siyahısı. PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 123 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 163
Son yüklənmə tarixi: 27.08.2021
Əlavə edilib: 23.07.2018
  • Göndərən: Cahangir Haciyev
  • Əlavə edilib: 23.07.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 27.08.2021
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 163
  • Word: 3 səhifə
  • Word Ölçüsü: 19 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 123 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Nəqliyyat