Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Təlimin əyanilik prinsipinin mahiyyəti və vəzifəsi

TƏLİM PRİNSİPLƏRİ 1.Təlimin həyatla, quruculuq işi ilə əlaqələndirilməsi. 2.Təlimin mövcud əxlaq normalarına uyğun tərbiyələndirməsi. 3.Müvafiqlik. 4.Fərdi yanaşma. 5.Əyanilik. 6.Şüurluluq və fəallılıq. 7.Sistematiklik və ardıcıllıq. 8.Biliklərin möhkəmləndirilməsi.

Təlimin əyanilik prinsipinin mahiyyəti və vəzifəsi Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 15 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 88
Son yüklənmə tarixi: 30.05.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
Təlimin əyanilik prinsipinin mahiyyəti və vəzifəsi PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 200 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 88
Son yüklənmə tarixi: 30.05.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018