Menu

Daxil olun Qeydiyyat

ALİ MƏKTƏBDƏ TƏLİM PROSESİNƏ NƏZARƏT VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Pedaqoji nəzarət prosesinin mahiyyəti, funksiyaları, formaları, prinsipləri.
Qiymətləndirmə və qiymət.
10-ballıq şkala ilə qiymətləndirmə, üstün cəhətləri, tətbiqi.

ALİ MƏKTƏBDƏ TƏLİM PROSESİNƏ NƏZARƏT VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ Word faylı
Səhifələr: 14 səhifə
Ölçüsü: 32 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 148
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 08.05.2018
ALİ MƏKTƏBDƏ TƏLİM PROSESİNƏ NƏZARƏT VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ PDF faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 87 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 148
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 08.05.2018