Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Tərbiyənin prinsipləri

Plan: 1. Tərbiyə sözünün etimioloji mənası; 2. Tərbiyənin prinsipləri anlayışı; 3. Tərbiyənin prinsiplərinin xarakteristikası ; 3.1. Tərbiyədə məqsədaydınlığı prinsipi; 3.2. Tərbiyə işinin həyatla, əməklə və Azərbaycan Respublikasında dinc quruculuq işləri ilə əlaqələndirilməsi prinsipi; 3.3. Yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması prinsipi; 3.4. Fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması prinsipi; 3.5. Tərbiyədə sistemlilik, ardıcıllıq və fasiləsizlik prinsipi; 3.6. Nikbinlik prinsipi; 3.7. Şagirdin şəxsiyyətinə hörmətlə düzgün tələbkarlığın uzlaşdırılması (tərbiyədə hörmət və tələbkarlıq) prinsipi.; 3.8. Tələblərdə vahidliyin gözlənilməsi prinsipi.; 3.9. Tərbiyə prosesinə kompleks yanaşma prinsipi; 3.10. Kollektivdə, kollektiv vasitəsilə və kollektiv üçün tərbiyə prinsipi;

Tərbiyənin prinsipləri Word faylı
Səhifələr: 19 səhifə
Ölçüsü: 61 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1684
Bu ay yüklənmə sayı: 52
Son yüklənmə tarixi: 14.10.2019
Əlavə edilib: 16.07.2018
Tərbiyənin prinsipləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 364 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1684
Bu ay yüklənmə sayı: 52
Son yüklənmə tarixi: 14.10.2019
Əlavə edilib: 16.07.2018